Plukket ut til EU-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap

Som eneste skole i Norge skal Odda videregåande skule være med i EUs Leonardo da Vinci-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap

Prosjektet, som vil gå over to år, ble i sommer godkjent av Europakommisjonen, og har knyttet til seg flere andre europeiske partnere.

– Dette med entreprenørskap kan du ha som et fag, men også som en type tenkning i andre fag, sier rektor Hilde Gjester Hoel til Haugesunds Avis.

Målsetningen er at det europeiske prosjektet skal bidra til å løfte fram nyskapende og kreative elever som kan utvikle bedriften de blir ansatt i, eller skape sin egen arbeidsplass.

Leonardo da Vinci-programmet er en del av EUs program for livslang læring (LLP).

Les mer her og her