Nytt tilskudd på VNB

Denne uken tok Vest-Norges Brusselkontor i mot en ny studentpraktikant som skal jobbe for oss frem til juni 2016. Haugesunderen Solveig Førre studerer International business, culture and languages på Oxford Brookes University i England, og har en bachelorgrad i fransk og internasjonale relasjoner fra samme universitet. Hun har også tilbrakt to år som student i Angers i Frankrike.

Solveig gleder seg veldig til å tilbringe de neste månedene som praktikant hos Vest-Norges Brusselkontor.

Det skal bli spennende å bo i en så livlig og flerkulturell by som Brussel og å få muligheten til å jobbe midt i EUs hovedstad hvor jeg vil ha muligheten til å tilegne meg masse ny kunnskap om EU og Vest-Norges felles interesseområder, sier Solveig.

I løpet av oppholdet i Brussel skal hun skrive nyhetssaker, delta på ulike arrangementer og møter, og ta i mot besøkende. Hun vil også bruke noe av tiden på å skrive masteroppgaven som skal leveres til høsten.

Jeg ser frem til å få bruke alt jeg har lært gjennom studiene mine i en mer profesjonell setting, og håper samtidig at jeg kan være en god bidragsyter for kontoret.