Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Denne utgaven ser nærmere på hva regionalpolitikken gjør for å fremme smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa. Magasinet inneholder også flere intervjuer med en rekke nøkkelpersoner på regionalt og europeisk nivå.
Panorama magasinet kommer ut fire ganger i året i regi av Europakommisjonen og omhandler regionalpolitikken i Europa.  Magasinet erikke oversatt til norsk, men den engelske versjonen kan lastes ned her.