Ny strategisk visjon for europeisk turisme

Som et resultat av Lisboa-traktaten, har EU nå myndighet til å fatte beslutninger innenfor turismesektoren med kvalifisert flertall. Nå diskuterer man hvordan man skal utvikle en videre strategi for europeisk turisme.

Under ”The European Tourism Stakeholders Conference” i Madrid i midten av april møttes forskjellige aktører innenfor turismesektoren for å diskutere veien videre for europeisk turisme. Under møtet diskuterte man bærekraftig og ansvarlig turisme, innovasjon og konkurransedyktighet for næringen.

EUs turismeindustri genererer i dag mer enn fem prosent av EUs totale BNP og sysselsetter rundt 10 millioner mennesker.

Hovedmålet med konferanse var å finne frem til hvilke verktøy man kan ta i bruk for å øke synligheten og promoteringen av europeisk turisme, basert på en bærekraftig tilnærming.

Visepresident i Europakommisjonen og kommissær for næringsliv og entreprenørskap, Antonio Tajani, uttalte under konferansen at turismenæringen har et stort potensial for å kunne skape økonomisk vekst og sysselsetting i Europa. Dette vil være et viktig område i EUs nye vekststrategi, EU2020.

Les mer her og her.

Som man kunne lese i VNBs forrige nyhetsbrev, lanserte EU nylig et nytt turismeprogram hvor hensikten er å oppfordre folk til å feriere året rundt og dermed motvirke sesongbasert turisme. Mer om dette kan du lese her.