EU lanserer turismeprogram

EU-ministre med ansvar for turisme vil i dag lansere et turismeprogram som skal oppfordre turister til å feriere året rundt og dermed opprettholde sysselsettingen innenfor turismesektoren utenfor høysesongene, melder EurActiv.com

EU-landenes ministre vil signere en felles erklæring hvor de forplikter seg til å støtte ”tiltak og initiativer som fremmer forlengelsen av høysesongen for turisme”. Initiativet er ment for å kunne motvirke sesongbasert turisme og opprettholde sysselsettingen gjennom hele året.

Flesteparten av de nesten ti millioner sysselsatte i turismeindustrien arbeider kun for korte og bestemte perioder, som et resultat av offentlige ferieperioder og værforhold.

– Sesongbasert turisme representerer et alvorlig problem for konkurransedyktigheten til industrien. I denne konteksten ønsker vi å finne frem til konkrete initiativer for å utvide høysesongene, sier visepresident i Europakommisjonen og kommissær for næringsliv og entreprenørskap, Antonio Tajani.

Blant disse initiativene, lanseres en form ”Erasmus for turister”, inspirert av EUs vellykkede utvekslingsprogram for studenter.

Dette markerer starten på en turismepolitikk i EU som en følge av Lisboa-traktaten. For første gang i historien har EU nå myndighet til å fatte beslutninger innenfor turismesektoren med kvalifisert flertall.

Les mer på EurActiv.com