Voss herad

Fra 1. januar 2020 slo Voss kommune og Granvin herad seg sammen til Voss herad.

Voss er et knutepunkt mellom Hardanger og sogn, mellom øst og vest for både buss og jernbane i regionen. Både bergensbanen, E16 og RV13 går gjennom Voss. Kommunen er et regionalt skole- og handelssenter. Voss har kort avstand og hyppige togavganger til Bergen (1t 15min. reisetid).

Voss ligger strategisk gunstig til mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden og næringen har stort potensiale for videre utvikling innen reiseliv. Naturen i helle Vossregionen byr på gode opplevelser både sommer og vinter. Etter sammenslåingen med Granvin er folketallet om lag 15.000. Granvin som bygd har tradisjonelt hatt skog- og jordbruk som næringsvei. Dette er også grunnlaget for senere års industriutvikling, med Granvin Bruk.

Les mer på deres nettsider

Våre medlemmer