Har utvekslet erfaringer om grønnere produksjon i SMB’er

Hordaland fylkeskommune har vært partner i Interreg IVC-prosjektet Eco Regions. Prosjektet som har pågått siden april 2012 hadde sin sluttkonferanse i Brussel i juni. Totalt 11 partnere har deltatt fra ulike land i Europa. 

Les mer

Partnersøk for EØS-midler

Biala Podlaska sykehuset i Polen, søker etter en norsk samarbeidspartner til et prosjekt, støttet av EØS midler.

Les mer

CIP 2007-2013 – EUs program for konkurransedyktighet og innovasjon

CIP er EUs rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon, som norske aktører kan delta i gjennom Norges medlemskap i EØS. Rammeprogrammet er inndelt i delprogrammer, hvorav noen åpner for direkte støtte til bedrifter mens andre retter seg mot virkemiddelapparatet og myndighetene.

NHO Brussel har laget et faktaark som gir en oversikt over de ulike elementene av EUs Competitiveness and Innovation Program – CIP.

Les mer

Svensk skole søker partnerskap

Vikboland grunnskole i Norrköping i Øst-Sverige søker partnerskoler til entreprenørskapsprosjekt under EUs program for livslang læring (Comenius).

Les mer

Partnersøk: ”Kortreist mat”

Den franske regionen Saône-et-Loire søker partnere til et utviklingsprosjekt på ”kortreist mat”.

Saône-et-Loire-området er en av de største landbruksregionene i Frankrike, og er kjent for å ha variert dyr- og planteproduksjon i naturlige omgivelser. For å ivareta- og videreføre denne tradisjonen søker de nå partnere til et utviklingsprosjekt med fokus på ”kortreist mat”. Les mer

Leonardo-partnersøk: arbeidsutveksling for unge og arbeidssøkende innen digitale medier

Et non-profit selskap i Storbritannia søker etter samarbeidspartnere til et Leonardo-prosjekt. Selskapet har spesialisert seg på å jobbe med kreative entreprenører, unge mennesker og arbeidssøkere i London, Sørøst-England og Sørvest-England. Målgruppen er unge mellom 18 og 25 år.

Les mer

Partnersøk: Leonardo da Vinci – Mobility

Gøteborgregionens kommunalforbund søker etter europeiske partnere for et mobilitetsprosjekt innenfor rammene av Leonardo da Vinci-programmet. Prosjektets tittel er “Gothenburg Region Age Management Project – Facing the demographic challenges”. Formålet med prosjektet er:

• Erfaringsutveksling og “best practices” med andre land som står overfor demografiske utfordringer innenfor velferdssystemet
• Utvikle kompetansen til eldre, og gjøre disse mer attraktive for arbeidstakere
• Gjøre omsorgs- og sosialsektoren mer attraktiv som arbeidsgiver for unge og innvandrere

Les mer

Erasmus-partnersøk: multilateralt prosjekt om sosiale foretak

Plymouth University i England søker etter partnere til et mulitalteralt Erasmus-prosjekt om sosiale foretak. De søker etter partnere fra universiteter, bedrifter, handelskamre, sosiale partnere og lokale, regionale eller nasjonale organer.

Les mer

Norsk deltakelse i EU-program

Norge deltar gjennom EØS- og Schengen-avtalen i en rekke av EUs program og byråer – noe vi i 2009 betaler omkring 2 milliarder kroner for. Størstedelen av pengene går til forskning (71,3 prosent). 12,7 prosent går til utdanning, mens 3,1 prosent og 2,6 prosent går til henholdsvis innovasjon og transport. Dette skriver forskningsråd Tore Grønningsæter ved Den Norske EU-delegasjonen på delegasjonens nettsider.

Les mer