Framtidens energiløsninger for utslippskutt

Forrige uke arrangerte Statnett en frokostdebatt på Norges Hus hvor temaet var «The future is electric: Clean energy infrastructure for eMobility».

Adair Turner, leder for Energy Transition Commission (ETC), presenterte rapporten «Better Energy, greater prosperity», som blant annet pekte på viktigheten av elektrifisering og reduksjon i utslipp fra sektorer som ikke kan elektrifiseres. I tillegg viste rapporten behovet for å halvere CO2-utslippene innen 2040, og endringene som kan bidra til å begrense global oppvarming. Debatten tok for seg til sammen tre rapporter, og flere av paneldeltakerne delte samme synspunkt om at elektrisitet og hydrogen vil gi betydelige reduksjoner av utslipp. Statsnetts konsernsjef Auke Lont, pekte på energisamarbeidet mellom Norge og Danmark som et godt eksempel på hvordan man kan bygge et system på fornybar energi, basert på vann- og vindkraft. Leder for European Climate Foundation, Laurence Tubiana, hevdet at kostnadene var på vei ned, og at teknologien finnes, så nå ligger en stor del av ansvaret hos politiske ledere. I følge Statnett er «CO2-fri kraftproduksjon og ytterligere elektrifisering nøkkelen til å oppnå reduksjoner i klimautslipp i samsvar med Paris-avtalen». Vest-Norges Brusselkontor takker Statnett for en interessant og lærerik debatt.

Du kan lese mer om arrangementet på Statnett sine hjemmesider.