ERRINs årsmøte 2017

VNB var på plass under ERRINs årsmøte den 11. desember på Norges hus. Kristine Lunde-Tellefsen, EU-rådgiver for Sørlandets Europakontor innledet møtet med en oppfordring til alle regioner representert i ERRIN, om å gripe mulighetene det legges til rette for, til å danne gode europeiske samarbeid som vil bidra i å styrke regional utvikling.

Blant foredragsholderne var Markus Schulte, kabinettmedlem for Kommissær Günther Oettinger, som ga en oppdatering på deres arbeid med EUs flerårige finansielle rammeverk (MFF). Schulte påpekte at forskning og innovasjon er viktig for EU, og at det i begynnelsen av januar skal jobbes videre med å planlegge det neste rammeverket. Da skal Kommisjonen blant annet se på hvilke politiske områder som gir mest verdi for EU, og rangere de deretter.

Schulte ga også en oppdatering på ulike utfordringer EU står overfor i utformingen av det nye rammeverket. En av utfordringene går på hvilken måte man velger å finansiere det økende behovet for utgifter relatert til migrasjon og forsvar i form av grensekontroll. Spørsmålet dreier seg om man skal benytte seg av nye midler, eller nedprioritere andre politikkområder. I følge Schulte er denne debatten nokså kontroversiell, fordi det er mange ulike oppfatninger om hvordan dette skal gjøres. En annen utfordring som må tas hensyn til er hvordan Brexit kommer til å påvirke Storbritannias framtidige forhold til EU, og hvordan man skal forholde seg til dette i det nye budsjettet.  Den 10. januar skal Kommisjonen se over elementer som skal forme det nye rammeverket, før Rådet møtes for å diskutere den 23. februar.

ERRINs årsmøte tok også for seg høstens prosjekter og resultater, og konkluderte med at mye har blitt oppnådd dette semesteret. Under ERRINs prosjektutviklingsuke var det totalt 300 deltakere, 54 prosjektidéer og 18 prosjekter som ble valgt. Vestlandet var representert under denne uken, med presentasjon av prosjektet LocSus. Les om prosjektet her.