Folkevalgte på kurs i Brussel

20. og 21. september har rundt 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner besøkt Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Norske kommuner og fylkeskommuner påvirkes, både direkte og indirekte, av EU, EØS og EFTA. Dermed er bevissthet rundt disse virkningene viktig, slik at lokale og regionale aktører kan håndtere utfordringer og benytte seg av muligheter på best mulig måte. I løpet av det to dager lange kurset – arrangert av de norske regionkontorene og KS – fikk deltakerne en grundig introduksjon til Norges forhold til EU.

Dag Holter, visegeneralsekretær i EFTA, startet den første kursdagen med å forklare for deltakerne hvordan EØS-avtalen fungerer. Holter fokuserte på avtalens bakgrunn og prinsipper, og han var tydelig på at i EØS-avtalen møtes to ulike modeller for samarbeid, nemlig EU som overnasjonalt samarbeid og EFTA som mellomstatlig samarbeid. Dette er noe som kan føre til utfordringer.

– Vi i EFTA må ta ansvar for at EØS-avtalen skal fungere, sa Holter.

Gunnar Selvik, som er registrar og øverste administrative leder ved EFTA-domstolen i Luxembourg, snakket om domstolens virke og nevnte at selv om det domstolen holder på med høres teoretisk ut, så er det i aller høyeste grad praktisk.

 

Utfordringer og muligheter

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, presiserte at EU-samarbeidet favner ikke bare regjeringen, men også regionale og lokale aktører.

– Bruk kanalene som jobber for dere i Brussel, oppfordret EU-ambassadøren.

Miriam Dahl fra Financial Mechanism Office (FMO), som er sekretariatet til EØS-midlene, snakket om EØS-midlene og deres rolle i å redusere økonomiske og sosiale ulikheter mellom europeiske regioner – samt å bygge et grønt, inkluderende og konkurransedyktig Europa. Hun eksemplifiserte hvordan fylkeskommuner kan benytte seg av disse midlene ved å vise til Aust-Agder fylkeskommune som mottok midler til utveksling av yrkesfagelever ved norske og latviske skoler. Dette førte blant annet til restaurering av Den Grønne Synagogen i byen Rezekne.

 

Det grønne skiftet

Ved kursets oppstart uttrykte flere deltakere et ønske om å lære mer om mulighetene som kommer med det grønne skiftet og potensiell programdeltagelse. Åse Erdal, som leder Brusselkontoret til KS, presiserte at kommuner er viktige for å bygge kompetanse og ferdigheter som EU vektlegger i forbindelse med det grønne skiftet.

– EØS-avtalen er en horisont kommuner og fylkeskommuner må ta i betraktning, sa Erdal.

Miljøråd ved Norges EU-delegasjon, Stine Svarva, la vekt på at kommunalt og regionalt nivå er helt avgjørende for å oppnå klimamålene fra Paris-avtalen, særlig gjennom investeringer, offentlige anskaffelser, infrastruktur og energieffektivisering av offentlige bygg. Hun valgte å dra fram Arendal, som har forpliktet seg til å bli 100 prosent klimanøytral.

 

Brexit og politiske strømninger i Europa

Europas politiske utvikling sto også på dagsorden. Dermed ble deltakerne oppdatert på status for Brexit-forhandlingene og den politiske utviklingen i Europa. Georg Riekeles, som jobber tett på Brexit-forhandlingene i EU-kommisjonen, snakket om EUs utfordringer og prioriteringer, spesielt med tanke på Storbritannias kommende utmelding fra EU. Riekeles var tydelig på at alle parter er tjent med samarbeid og at Brexit må løses, men at videre utvikling av EU er det som de øvrige medlemslandene anser som viktigst. Han understrekte at det går bedre med EU nå enn for noen år siden og at det er viktig å fortelle dette til nordmenn som ser EU som fjernt og lite effektivt.

Johan Falnes, nyhetsbyrået NTBs korrespondent i Brussel, snakket videre om høyre- og venstrepopulisme. Han bemerket at det har oppstått en ny tendens etter Brexit, hvor EUs 27 øvrige medlemmer har samlet seg og fått troen på EU og særlig på tysk-fransk samarbeid.

Irske Eamon Noonan fra EU-parlamentets Enhet for Globale Trender ga også uttrykk for at det er optimisme som råder i unionen for tiden.

– Det finnes muligheter. Vi har håndtert utfordringer før og vi kan gjøre det igjen, sa han.

 

Besøk til regionkontorene

Kursdeltakerne fikk også besøke de norske regionkontorene. Der ble de ble introdusert for kontorenes virke og hvordan de samarbeider med kommuner og fylkeskommuner.

 

Du kan finne kursprogrammet her.

 

Artikkel er skrevet av Andreas Karmhus, trainee hos Trøndelags Europakontor.