Europas regioner i fokus

Direktør for Vest-Norges Brusselkontor (VNB), Merete Mikkelsen, er fast bidragsyter til Nationens kronikkserie «EU-tanker». I sin siste artikkel tar Mikkelsen opp et viktig tema for VNB nå i høst, nemlig økt fokus på regioners rolle i Europa. Eventuelle endringer i EUs regionale støtteordninger kan få konsekvenser hvordan politikk utøves i Norge, og dette bør det fokuseres mer på.

President i EUs Regionkomité Karl Heinz-Lambertz uttrykte bekymring i sin reaksjon til President Junkers State of the Union tale, der regioner ikke var et hovedtema. I følge Lambertz er det regionale og lokale myndigheter som er ‘vinden i Europas seil’. Vår artikkel om Junckers tale finner du her.

«Det er viktig å bruke den arenaen som Brussel er for å påvirke utformingen av framtidens politikk i EU», skriver Mikkelsen i sin artikkel. Hele artikkelen kan leses her.

 

VNB vil under European Week of Regions and Cities (9.-12. oktober) vise fram arbeidet som gjøres i vår region i forbindelse med seminaret «Resilient communities: Innovative data, energy and transport solutions,» som vi arrangerer sammen med våre europeiske partnerregioner. Seminaret finner sted på Norges hus i Brussel den 10. oktober.