Europeiske kulturmidler til Bergen

EUs kulturprogram, Kreativt Europa, har delt ut midler til flere norske kulturaktører i den forrige utlysningsrunden. Blant disse er Bergen kunstforening som er partner i prosjektet «Re-Imagine Europe». Bergen kunstforening er en av 10 partnere fra hele Europa som tar del i det fireårige prosjektet.

Målet med «Re-Imagine Europe» er å svare på de sosiale og politiske utfordringene vi står overfor i dag. Økt nasjonalisme, klimaendringer og migrasjon trekker europeiske land fra hverandre, mens teknologiske framskritt fortsetter å endre måtene vi omgås på og oppfordrer oss til å utforske nye måter å operere på. Prosjektpartnerne bruker kunst for å styrke den yngre, digitale generasjonen av europeere slik at de kan utforske nye ideer.

Les også om Haugaland videregående skole som er Norges første prosjektleder i et Kreativt Europa-prosjekt hos Kulturrådet.