Ordførere og rådmenn fikk faglig påfyll i Brussel

I samarbeid med KS tok VNB imot over 20 ordførere, varaordførere og rådmenn fra Møre og Romsdal 8.-9. mai. Programmet inneholdt en rekke tema, fra framtidens kompetansebehov og hvordan EU/EØS påvirker en rekke sektorer i norske kommuner, til diskusjon rundt de store politiske utfordringene EU og Europa står overfor i dag. Fagprogrammet var utarbeidet i samarbeid med Nord-Norges Europakontor, i tillegg til KS, som hadde en tilsvarende gruppe fra Finnmark på besøk og deler av programmet ble gjennomført i fellesskap. Det felles programmet gjorde at det i tillegg til faglig oppdatering også ble rom for erfaringsutveksling mellom de to fylkene.