Delta på prosjektutviklingsuke for Horisont 2020

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) meldte seg inn i ERRIN våren 2017 og våre medlemmer har i år mulighet til å delta på den årlige prosjektutviklingsuken viet til prosjekter innen Horisont 2020. Arrangementet finner sted i Brussel fra 20. til 24. november. Det er ventet at 400 deltakere skal møtes og diskutere 60 prosjektideer, innenfor 8 tematiske områder.

Det er nå mulig å sende inn prosjektideer, først og fremst for de som ønsker å være prosjektledere, men også de som er ute etter en leder til prosjektet sitt. Frist er 31. august. Deretter vil de beste ideene bli plukket ut til å delta på arrangementet i november. I september vil det deretter være mulig å melde sin interesse for de utvalgte prosjektideene.

Mer informasjon finner du hos ERRIN. Ta gjerne kontakt med oss på VNB om du har noen spørsmål om arrangementet: post@west-norway.no.

ERRIN er et Brusselbasert nettverk for forskning og utvikling, European Regions Research and Innovation Network. Les mer her.