Rapport: effekter av karbonfangst og -lagring

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har publisert en rapport om effektene av karbonfangst og -lagring på luftforurensning. Denne teknikken bidrar til at viktig karbongass blir holdt ute av atmosfæren, samt at den har positive konsekvenser for luftforurensning. På den andre siden viser rapporten til at utslipp av enkelte forurensende stoffer også kan øke. Rapporten slår derfor fast at fordelene og ulempene ved denne teknologien bør vurderes grundig før den tas i bruk over hele Europa. Les mer

Rekordhøg EU-motstand i Noreg

I ei ny måling frå Sentio kjem det fram at EU-motstanden i Noreg for tida er rekordhøg. Heile 66,2 % av norske veljarar ynskjer ikkje at Noreg skal bli medlem av EU. Motstanden har vore stabil på over 60% i over eitt år. Dei yngste veljarane er dei som er mest negative til EU. Berre 15 % av dei unge ville ha stemt ja til EU-medlemsskap i dag. 77 % av dei under 30 år er imot norsk medlemsskap i EU.

Les mer

Fransk praktikant på Vest-Norges Brusselkontor

Nicolas Chesnel fra Basse-Normandie i Frankrike skal de neste tre månedene jobbe på VNBs kontor i Brussel. Nicolas har søkt seg til Vest-Norges Brusselkontor som en del av mastergradsprogrammet han gjennomfører ved Universitetet i Rennes. En mastergrad som kombinerer politikk, økonomi og juss.

Les mer

EUs borgere er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene

Europakommisjonen presenterte 12. januar en Eurobarometerundersøkelse som viser at EUs borgere støtter tøffe tiltak for å komme gjennom finanskrisen. 75 prosent av de spurte er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene, mens 77 prosent tror bedre koordinering av den økonomiske politikken og skattepolitikken medlemslandene imellom vil være effektive virkemidler for å få bukt med krisen. Les mer

Ønsker å styrke regelverk for personvern

Europakommisjonen vil styrke reglene for kontroll med egne personopplysninger, adgang til opplysningene og hvordan de kan endres og slettes.

Les mer

Plukket ut til EU-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap

Som eneste skole i Norge skal Odda videregåande skule være med i EUs Leonardo da Vinci-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap

Les mer

Europakommisjonen forenkler tilgangen på regionale midler

Kommisjonen ga i forrige uke klarsignal for nye rammeverk som skal forenkle tilgang på EUs regional- og samhørighetsfond. Hensikten er å bistå med nødvendig likviditet for å takle den økonomiske krisen.

Les mer

AER skuffet over energiplanene i EU2020

Klaus Kipp, generalsekretær i Assembly of European Regions (AER), mener EUs nye vekststrategi EU2020 har for mange likhetstrekk med den kritiserte Lisboa-strategien fra 2000.

Les mer

Norsk deltakelse i EU-program

Norge deltar gjennom EØS- og Schengen-avtalen i en rekke av EUs program og byråer – noe vi i 2009 betaler omkring 2 milliarder kroner for. Størstedelen av pengene går til forskning (71,3 prosent). 12,7 prosent går til utdanning, mens 3,1 prosent og 2,6 prosent går til henholdsvis innovasjon og transport. Dette skriver forskningsråd Tore Grønningsæter ved Den Norske EU-delegasjonen på delegasjonens nettsider.

Les mer