Årets European  Sustainable  Energy  Week  blir digital 

I år vil  arrangementet  European  Sustainable  Energy  Week  (EUSEW) foregå digitalt fra 22.-26. juni. Du kan blant annet delta på den største energikonferansen i Europa, eller vise frem ditt arbeid for energieffektivisering på energidagene.  

Helt siden 2006 har EUSEW blitt arrangert i juni hvert år. Ambisjonen og målsetningen med arrangementet er å fremme EUs energi- og klimamål. Dette gjøres blant annet ved å vise til beste praksiser på bærekraftig og fornybar energi, og ved å dele erfaringer og idéer om energi. Det vil blant annet være muligheter for å vise frem sine bidrag til renere energi på energidagene, en konferanse om energi og kåringer av prosjekter i løpet av uken.  

 I år blir det ukelange arrangementet for første gang  holdt digitalt. Dette er som følge av den nåværende covid-19-situasjonen.  Tema for året er  «Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth”.  Fokuset for arrangørene og samarbeidspartnere vil være problemstillinger rundt bærekraftig energi,  å  diskutere nye fremgangsmåter, eksempler på praksiser som fungerer og øvrige idéer til  bærekraftig energi.  I lys av koronakrisen  vil årets tema også reflektere hvordan  gjenopprettingen av samfunnet skal inkludere økt bruk av fornybar  energi. 

 Åpner for registrering i juni 

Den digitale konferansen for bærekraftig energi vil  holdes  online mellom  23. og 25. juni  i år. Registrering til arrangementet vil også bli lansert i juni.  Offentlige myndigheter, energibyråer, industriorganisasjoner, bedrifter, organisasjoner i sivilsamfunnet og media er alle invitert til å ta del i konferansen.  

Dersom du ønsker å vise frem hvordan du eller din organisasjon bidrar til å nå EUs klima- og energimål kan du også være med å organisere en energidag. Disse dagene består av digitale aktiviteter og arrangementer som skal fremme energieffektivisering og fornybar energi. Dette kan også aktører fra Norge være med på, og man kan registrere sitt arrangement frem til juni. Du kan lese mer om energidagene og hvordan du registrerer deg, her.   

Du kan også involvere deg i temauken ved å nominere prosjektet eller initiativet ditt til EU Sustainable Energy Awards. Dette er en kåring som anerkjenner individer og prosjekter for deres arbeid for en mer effektiv og bærekraftig energiutnyttelse. Det vil åpnes for å stemme på prosjekter i juni, og kåringen vil foregå på konferansen 23. juni. Mer om prisutdelingen og tidligere finalister kan du finne her 

Du kan lese mer om  hvordan  fjorårets arrangement  gikk,her. Du kan også lese mer om årets arrangement på  EUSEW  sine nettsider.