Ungarske studenter til Hardanger

Finansieringsmekanismen for EØS-midlene har bevilget en million euro, eller nærmere ti millioner norske kroner etter dagens valutakurs, til elevutveksling mellom Vest-Norge og Tokai-regionen i Ungarn. Åtte ungarske studenter skal samle erfaringer fra blant annet Voss jordruksskole og Hjeltnes gartnerskole, samt lære å lage eplecider fra bunnen av i Hardanger. Høsten 2009 drar syv norske studenter andre veien, til Ungarn, for å samle erfaringer. Utvekslingsavtalen gjelder også ansatte ved disse læringsinstitusjonene. Håkon Gjerde ved Hjeltnes gartnerskole mener utvekslingsavtalen er et spennende element i skolehverdagen, og at avtalen vil føre til akademisk utvikling i tillegg til verdifull erfaringsutveksling. Avtaler med gjensidig vinning er i tråd med regjeringens mål om at Norge skal få noe tilbake for det økonomiske bidraget vi yter – i form av økt samarbeid, et internasjonalt kontaktnettverk, ny kunnskap og spennende erfaringer. Les mer om utvekslingsavtalen mellom Norge og Ungarn her. Mer informasjon om EØS-midlene finner du her.