Svensk skole søker partnerskap

Vikboland grunnskole i Norrköping i Øst-Sverige søker partnerskoler til entreprenørskapsprosjekt under EUs program for livslang læring (Comenius).

Skolen fokuserer på entreprenørskap, og har i den senere tid arbeidet med prosjekt som fokuserer på karriererådgivning for ungdomsskoleelever. Prosjektet blir kalt ”vår framtid”, og hensikten er å forberede elevene på livet etter endt skolegang.

Målsetningen er å gi hver klasse tre sponsorbedrifter man jobber tett med over tre år, hvor elevene besøker bedriften, og bedriftene kommer på besøk på skolen.

Vikbolandskolan søker partnerskoler (elever fra 12-15 år) som også arbeider/ønsker å arbeide med å utvikle et godt og solid samarbeid med lokalt næringsliv, og ønsker å investere i entreprenørskap i skolen.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor

Les også: Plukket ut til EU-prosjekt om utdanning innen entreprenørskap