Internasjonalt aktive SMBer oppnår bedre resultater

En ny studie viser at små og mellomstore bedrifter som aktivt involverer seg internasjonalt oppnår bedre resultater enn de som ikke gjør det.

CIP COM peker på en interessant studie gjennomført av EU om SMBene sine resultater i relasjon til deres grad av internasjonalisering. De SMBene som er mest internasjonale i sine relasjoner er også dem som oppnår de beste resultatene i sin drift. De eksporterer mer, skaper flere jobber og er mer innovative.

Det viser seg at desto større en SMB er, jo mer internasjonal er den og at SMBer fra små land er mer internasjonalt aktive enn SMBer fra større land.

Les mer her og her