Smarte regioner i EU og i Norge

Fikk du med deg VNB-direktøren sin artikkel om ”smarte regioner” som stod på trykk i Nationen 4. mars 2014? Merete Mikkelsen er en av flere som er blitt bedt om å bidra i Nationens serie med EU-relaterte artikler. Temaet for artikkelen er ”smart spesialisering”, og dette er noe som nå gis stor plass i EUs arbeid for å oppnå høyere vekst og sysselsetting. Smart spesialiserings-strategier er regionenes bidrag til vekst, gjennom strategiske satsinger på de sektorene der de kan ha spesielle fortrinn. I EU-sammenheng er det tett sammenheng mellom midler til regional utvikling – også kalt strukturfond. Er du interessert i å lære mer om dette kan du logge deg på konferansen som Regionkomiteens arrangerer 26.3 med tittelen: «Joining forces through Smart Specialisation: Synergies between ESIF and Horizon 2020 for Key Enabling Technologies».  

ESIF står for European Structural and Investment Fund, dette angår selvfølgelig ikke Norge, men det er likevel interessant å se hvordan EU nå jobber. Det som kan være interessant for norske aktører er å fokusere på delen av konferansen der man kobler dette opp mot Horizon 2020 – EUs nye forskningsprogram. Man trenger ikke bestille flybillett til Brussel for å få med seg konferansen, den streames på følgende adresse: www.cor.europa.eu. Vil du lese mer om konferansen kan du finne informasjon her. Dersom du lurer på hva ”Key Enabling Techonologies, så kan du finne mer om dette hos Europakommisjonen.