Erasmus.jpg

Samarbeid om utdanningsutfordringer ønskes

Utdanningsinstitusjonen CEPA Fernando Marrero Pulido på Gran Canaria ser etter partnere til et Erasmus+-prosjekt, hvor temaet er voksenopplæring.  Dette er et voksenopplæringssenter med rundt 300 studenter, som tilbyr ulike utdanningsveier. 

Det de nå ønsker er prosjekt som skal jobbe med å forbedre språk- og IKT-kunnskaper i tillegg til metoder for å øke motivasjonen til elever i et utdanningsløp. Dette kan være både elever som sliter underveis i sitt utdanningsløp, elever som har droppet ut og begynt igjen eller voksne som har tatt fatt på videreutdanning. Ved å samarbeide med andre regioner eller skoler ønsker de å utveksle erfaringer og gode praksiser fra de ulike utdanningsinstitusjonene, for å gi sine elever et best mulig tilbud.

De ønsker partnere som behersker engelsk eller spansk, og som har studenter som er eldre enn 18 år. Og søknadsfristen er i februar 2015. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!