NMS 2634.jpg

Man kan alltid bli smartere…

At Vestlandet er en smart region er det ingen tvil om – et oppegående næringsliv og en rekke sterke næringsklynger vitner om det. Likevel kan det være på sin plass å tenke sammen om hvordan man kan bli enda smartere. Dette var bakgrunnen for at Vest-Norges Brusselkontor i samarbeid med Hordaland fylkeskommune satte Smart spesialisering på agendaen under arrangementet: ”Er regionen vår smart nok?”. Minikonferansen hadde innleggsholdere fra vår egen region, men også fra andre deler av Norge der man går nye veier i sin regionale planlegging.

Nærmere bestemt handler dette om at også flere norske fylker nå jobber frem såkalte ”smart spesialiseringsstrategier ”– slik også EUs land og regioner gjør det. EU-land og regioner må planlegge slik for å få tildelt midler(strukturfond) fra Europakommisjonen, mens norske aktører tar i bruk denne arbeidsmåten når de ser at dette gir oss noe ekstra i forhold til de arbeidsmåtene vi ellers bruker.

Vest-Norges Brusselkontor bidro under konferansen med en kort innføring i hva begrepet smart spesialisering innebærer, og for øvrig fikk deltakerne innblikk i smart spesialiseringsarbeid i Norge – både det som er direkte inspirert av EU-modellen og de som har funnet smarte løsninger på andre måter. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor Vest-Norges Brusselkontor også deltok. Du kan lese mer om innholdet i innleggene i den fyldige artikkelen på Hordaland fylkeskommunes nettsider.