RoHS-direktivet kan bli revidert

EU forsøker nå å bli enige om et revidert regelverk for bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Norge er blant landene som mener at fleire stoffer bør vurderes for forbud under regelverket.

– Dette direktivet er viktig for å unngå helse- og miljøfarlig elektronikk på markedet i Norge. For å styrke reglene bør det vurderes forbud mot flere miljøgifter i elektriske og elektroniske produkter, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på Kjemikaliedagene.

I dagens RoHS-direktiv begrenser regelverket for elektriske og elektroniske produkter innholdet av enkelt miljøavgift.

Les mer på regjering.no