Rapport: effekter av karbonfangst og -lagring

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har publisert en rapport om effektene av karbonfangst og -lagring på luftforurensning. Denne teknikken bidrar til at viktig karbongass blir holdt ute av atmosfæren, samt at den har positive konsekvenser for luftforurensning. På den andre siden viser rapporten til at utslipp av enkelte forurensende stoffer også kan øke. Rapporten slår derfor fast at fordelene og ulempene ved denne teknologien bør vurderes grundig før den tas i bruk over hele Europa.

Karbonfangst og karbonlagring innebærer å fange karbondioksid som frigjøres fra kraftverk og andre industrielle kilder, og lagre det dypt under bakken.

Rapporten finner du her.