Prioriteringer for det slovakiske formannskapet høsten 2016

Nederlands formannskapsperiode i Rådet for den europeiske union er snart over og 1. juli 2016 tar Slovakia over stafettpinnen for første gang siden de ble fullverdig medlem i EU i 2004.

Rådet for den europeiske union, ofte kalt Ministerrådet, er en av EUs lovgivende myndigheter og er den EU-institusjonen hvor ministre fra de forskjellige medlemslandene møtes og diskuterer spørsmål innenfor sine respektive fagfelt. Formannskapets jobb er å organisere og lede Ministerrådets møter. Det er også det landet som leder Rådet for den europeiske union som bestemmer hvilke saker som skal prioriteres.

1. juni presenterte slovakias utenriksminister, Miroslav Lajčák, det nye formannskapets agenda på et seminar arrangert av the European Policy Center (EPC) i Brussel. Lajčák presiserte at formannskapet vil fokusere på prosjekter som gagner EU-borgere direkte og at de på denne måten vil kunne skape et mer samlet Europa.

Slovakias fire hovedprioriteringer for høsten vil være:

  • Styrkingen av EUs økonomi: strategiske investeringer, pengemarkedsunionen og EUs budsjett
  • Moderniseringen av EUs indre marked: det digitale indre markedet og energiunionen
  • Å utvikle en bærekraftig asyl- og migrasjonspolitikk: Schengen området, smarte grenser, samarbeid med tredjeland og tiltrekking av lovlige migranter med relevant utdanning og kvalifikasjoner til EU
  • Ytre påvirkninger: TTIP, handel og forhindring av antiglobalisering

Programmet for Slovakias formannskap vil ifølge Lajčák være klart først etter britenes folkeavstemning 23. juni. Slovakia vil sitte med formannskapet i seks måneder, fra 1. juli 2016 til 1. januar 2017.

EurActiv var også til stede under konferansen, les deres artikkel om Slovakias formannskap her.

Les om EØS/EU-minister Elisabeth Aspakers møte med representanter for det kommende EU-formannskapet her.