Østerrike klar til å sette dagsorden for det neste halvåret

Brexit, sikkerhet, og det nye langtidsbudsjettet vil bli de tre viktigste prioriteringene når Østerrike til sommeren tar over formannskapet i Rådet for den europeiske union. Dette vil bli det siste fulle formannskapsperioden før valgene til Europakommisjonen og Europaparlamentet i mai 2019. Østerrike tar over stafettpinnen etter Bulgaria, som avslutter det 18 måneder lange trioformannskapet sammen med Bulgaria og Estland.

Rådet for den europeiske union utgjør sammen med Europaparlamentet EUs lovgivende myndigheter. EU-landenes utenriks- og fagministere møtes her jevnlig i ti ulike møtekonstellasjoner, hvor Norge deltar i én – Rådet for justis og innenrikssaker – grunnet deltagelsen i Schengen-samarbeidet. Oppgavene til formannskapet innebærer å organisere, sette agenda og lede møter i institusjonen. Etter Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009 ble det innført trioformannskap, der tre land går sammen om et felles arbeidsprogram med en overordnet agenda. Østerrike har holdt formannskapet to ganger tidligere, i 1998 og 2006.

Trioformannskapet deler et felles arbeidsprogram med fem tematiske områder:

  • En union for arbeid, vekst og konkurransedyktighet
  • En union som styrker og verner om alle sine borgere
  • Arbeide for en energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk
  • En union med frihet, sikkerhet og rettferdighet
  • Fremme unionen som en sterk global aktør

Østerrike har flere oppgaver å ta tak i det neste halvåret: Europas ytre grense og migrasjon, felles asylpolitikk (CEAS), det digitale indre marked, energiunionen, det nye langtidsbudsjettet etter 2020 og Storbritannias utmeldelse av EU vil alle bli høyt prioritert når Østerrike i tiden fremover vil publisere sitt endelige program for de neste seks månedene.

Neste års valg i Europaparlamentet byr også på utfordringer for formannskapet. Lovgivningsperioden nærmer seg slutten, og Østerrike vil de neste seks månedene se det som avgjørende å oppnå enighet om de mange åpne lovforslagene som ikke enda er vedtatt. Tiden er knapp, og forhandlingene – også kjent som «triloger» – er vanligvis svært intensive.

Neste trioformannskap er Romania, Finland og Kroatia som tar over fra 2019.

 

Les mer om det kommende formannskapet på deres hjemmesider.