Økt kunnskap om EUs energipolitikk og prosesser

Formål med mitt hospitantopphold var å få økt kompetanse om EUs energipolitikk og de ulike politiske prosessene rundt dette viktige området. Norsk energiaktører påvirkes i økende grad gjennom de rammevilkår som utformes og besluttes i de ulike EU institusjonene i Brussel.

Kjennskap til og forståelse av disse er særdeles viktig for energiaktører slik som BKK. Gjennom møter, konferanser og dialog med ulike aktører slik som den norske EU delegasjonen, EFTA, ESA, Energi Norge, Eurelectric, Business Europe samt tenketanken European Policy Center fikk jeg god innsikt i aktuelle energisaker som preger debatten rundt «EUs internal energy market» og fremdriften mot 2030. Her er mange gode målsetninger, men også interessekonflikter der veien på ingen måte er helt klar. Derfor er det viktig for norske energiaktører å forstå denne utviklingen og vurdere konsekvensene for egne investeringsbeslutninger.

Vest Norges Brusselkontor tilbyr et helt unikt hospitant-opplegg der jeg fikk tilgang til et kompetent kontor-felleskap i Norway House. Med både Statkraft, Statnett, Agder Energi i tillegg til den norske EU delegasjonen i samme hus var tilgangen til energi aktørene godt lagt til rette for dialog.

Merete Mikkelsen og hennes kollega delte deres nettverk og la til rette for at jeg kunne delta på mange interessante konferanser og møteplasser slik at arbeidsdagene fikk en god utnyttelse. Avslutningsvis fikk jeg delt mange av mine inntrykk og mitt nettverk med kollega fra BKK gjennom et seminar jeg arrangerte med foredrag fra Eurelectric, Energi Norge, Statnett og klimaråden fra den norske EU delegasjonen.
Takk til dere som gjorde oppholdet mitt veldig inspirerende og lærerikt.

Christine Haugland fra BKK hospiterte hos VNB i april 2013.