Hospitering hos VNB med Leonardo-stipend

Gjennom et stipend fra EU-programmet Leonardo har vi vært så heldige å få hospitere ved Vest-Norges Brusselkontor (VNB) i en uke. Bakgrunnen for reisen var ønske om å lære om internasjonalt arbeid, kultur og EU. VNB har på en fantastisk måte lagt til rette for at vårt opphold har vært veldig lærerikt, nyttig og hyggelig!


Anita Fjellheim og Dianne Kilvær fra Hordaland fylkeskommune. Foto: VNB

Fra første dag har de sørget for at vi har fått alt vi kunne ønske oss. De spikret et innholdsrikt program med besøk hos mange ulike organisasjoner og virksomheter både i EU-systemet og hos andre norske aktører. Dette har gjort at vi nå reiser hjem med mye større innsikt og forståelse på områdene vi ønsket å få kunnskap om. En kompetanse som vil være nyttig for oss i vårt videre arbeid i Hordaland fylkeskommune.

Vi føler oss utrolig heldige som har mottatt stipend fra Leonardo for å kunne få kompetansepåfyll på en slik måte. Likeså takker vi en raus arbeidsgiver som legger til rette for denne muligheten.

Tusen takk til Merete, Beate og Maria som på en flott måte sørget for at vårt opphold ble meget utbytterikt!

Anita Fjellheim og Dianne Kilvær, organisasjonsavdelingen, Hordaland fylkeskommune