Norsk deltakelse i EU-program

Norge deltar gjennom EØS- og Schengen-avtalen i en rekke av EUs program og byråer – noe vi i 2009 betaler omkring 2 milliarder kroner for. Størstedelen av pengene går til forskning (71,3 prosent). 12,7 prosent går til utdanning, mens 3,1 prosent og 2,6 prosent går til henholdsvis innovasjon og transport. Dette skriver forskningsråd Tore Grønningsæter ved Den Norske EU-delegasjonen på delegasjonens nettsider.

Den Norske EU-delegasjonens artikkel forteller videre at det ikke finnes en samlet oversikt over hvor mye av EUs programmidler som tilbakeføres til norske institusjoner og bedrifter, men at nasjonale undersøkelser på forsknings- og utdanningsområdet viser at størstedelen av kontigenten hentes tilbake i form av prosjektdeltakelse.

Det overnevnte beløpet på to milliarder må ikke forveksles med Norges bidrag til EU gjennom EØS-finansieringsordningene. Gjennom disse finansieringsordningene stilte Norge i 2009 2,5 milliarder kroner til disposisjon – primært for sosial- og økonomisk utjevning i Europa. De 12 nyeste medlemslandene i EU er primærmottakere av disse midlene, men også Portugal, Spania og Hellas kvalifiserer som søkere.

Les hele saken på Den Norske EU-delegasjonens nettsider.