AER skuffet over energiplanene i EU2020

Klaus Kipp, generalsekretær i Assembly of European Regions (AER), mener EUs nye vekststrategi EU2020 har for mange likhetstrekk med den kritiserte Lisboa-strategien fra 2000.

– Innovasjon starter hjemme – i lokale bedrifter, og det er vanskelig å fostre innovasjon gjennom sentraliserte program. Ved å velge en sentralisert europeisk planleggingsprosess ender man opp med å kvele innovasjon i regionene. Regionale prosjekt blir satt på hold, mens de venter på penger fra Brussel, uttalter Klaus Kipp til EurActiv Tyskland.

Kipp sier videre at nøkkelen til å fostre innovasjon, og til å takle utfordringene omkring energiforsyning og energieffektivisering, ligger i å oppmuntre europeiske regioner til å lære fra hverandre. Desentralisering av energiforsyning og forsikring om at elektrisitet blir produsert fra et antall ulike kilder er konkrete eksempler på hvordan regioner kan samarbeide og dermed bidra til at EU når sine overordnede mål.

Mer om denne saken på EurActiv.com