Mikkelsen om nye takter i EU og i Norge

«Nye takter i EU og i Norge» er tittelen på Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, sitt seneste bidrag til Nationens kronikkserie «EU-tanker». Mikkelsen skriver om Europakommisjonens nye arbeidsprogram og hvordan EU og Norge møter utfordringene vi nå står overfor.

«Spesielt endringene i oljesektoren har gjort det nødvendig å tenke nytt, og stikkordene vi hører er grønn vekst, omstilling og innovasjon.»

Mikkelsen er fast bidragsyter og skriver for Nationen to ganger årlig. Les kronikken her.