Si din mening – Norge bør ta del i Det europeiske solidaritetskorpset

Europakommisjonen presenterte ideen om Det europeiske solidaritetskorpset i fjor høst, og programmet skal etter planen lanseres fra 2018. Solidaritetskorpset skal gi unge i Europa mulighet til å gjøre en solidarisk innsats i Europa, enten frivillig eller profesjonelt. Programmet skal etter planen også omfatte Europeisk voluntørtjeneste (EVS), men forslaget omfatter så langt bare EUs medlemsland og ekskluderer EØS-landene, inkludert Norge.

Det norske nasjonale kontoret for ungdomsdelen av Erasmus+ oppfordrer nå norske ungdomsorganisasjoner og andre aktører på ungdomsfeltet til å delta i høringen, og si fra om at Norge også bør inkluderes i Det europeiske solidaritetskorpset.

Høringsfristen er 2. april.

Du finner link til selve høringen her, og du lese mer om solidaritetskorpset og deltakelse i høringen hos Aktiv Ungdom i Norge.