b598fde8ca.jpg

Innovasjon er løsningen

VNB deltok 5. november på konferansen ”The answer is innovation” i regi av Assembly of European Regions (AER). Innovasjon og entreprenørskap blir sett på som en stor del av løsningen på de økonomiske utfordringene i Europa. For å kunne skape innovasjon, er regioner viktige nøkkelspillere for å mobilisere og utnytte det fulle potensialet som finnes.

Under seminaret ble regionale aktører invitert til å komme med innspill og utveksle erfaringer, med fokus på tre hovedaspekter:

– Hvordan styrke koblingen mellom innovasjon og sysselsetting

– Hvordan integreringen av design kan øke regionale innovasjonsstrategier

– Hvordan bygge en regional strategi for smart spesialisering

Blant innleggsholderne under konferansen, var Katja Reppel fra DG Regio (Generaldirektoratet for regionalpolitikk). Hun nevnte noen viktige investeringsprioriteringer for Europakommisjonen i tiden fremover, blant annet å styrke forskning, teknologisk utvikling og innovasjon, øke tilgang til og kvalitet på IKT og forbedre konkurranseevnen til SMEs (små og mellomstore bedrifter). Kommisjonen har utviklet en smart spesialiseringsplattform, S3-plattformen, som skal hjelpe EUs medlemsland og regioner til å utforme deres egen innovasjonsstrategi for smart spesialisering.

Videre snakket Antti Valle fra Generaldirektoratet for næringsliv og entreprenørskap, om designdrevet innovasjon. Det er innovasjon som er rettet mot mennesker, og som bidrar til mer brukervennlige produkter og tjenester. I følge Valle er design helt essensielt både for offentlig og privat sektor. For offentlig sektor, er design en bidragsyter til mer kostnadseffektive tjenester med forbrukeren i sentrum. For privat sektor er design veien til økt verdiskaping, og vil hjelpe markedet å utnytte sitt fulle potensial. En bredere bruk av design, vil bidra til å utvikle nye produkter, øke produktiviteten og bidra til en mer effektiv ressursbruk, sa Valle i sitt innlegg under konferansen.

Se powerpoint-presentasjonen til Reppel her og Valle her.

Mer informasjon om AER-konferansen, samt flere presentasjoner, finnes her.

Les mer om design for innovasjon i en rapport fra Generaldirektoratet for næringsliv og entreprenørskap her.

 

Illustrasjonsfoto: Assembly of European Regions