Hvordan involvere videregående skoler i tettstedsutvikling?

Erasmus+ KA2 prosjektet «VET (Vocational Education and Training) in Urban Centres» er i ferd med å rundes av. Den 12. februar presenterte alle de involverte partene resultater og læringsutbytte i Brussel.   

Bakgrunn for prosjektet

Etter en regional planprosess for bærekraftig urban utvikling som ble utarbeidet av Hordaland Fylkeskommune i 2016bestemte de å øke fokuset på utvikling av urbane sentrum og tettsteder som ligger utenfor større byer. Fylkeskommunen fant også ut at til tross for at de fleste videregående skolene i regionen befinner seg tettsted og er viktige bidragsytere til lokalsamfunnet, så er de generelt for lite involvert i lokale planprosesser der den videre utviklingen av slike sentre blir diskutert.  

Her finner du mer om bakgrunnen for prosjektet. 

Partnerskapet 

I lys av utredningen til Hordaland Fylkeskommune ble det dannet et sterkt internasjonalt samarbeid mellom seks europeiske regioner. Partnerne definerte formålet og rammeverket for Erasmus+ KA2prosjektet sammen.   

Prosjektet tok New Skills Agenda for Europe et steg videre ved å involvere lokale og regionale myndigheter inn i det eksisterende samarbeidet mellom lokale virksomheter og utdanning. Dette ble gjort ved å blant annet dele gode metoder og praksiser, observere forskjellerutfordringer og løsninger på tvers av partnerskapet. 

Målet for samarbeidsprosjektet er å kunne skape modeller for en aktiv involvering og deltakelse av videregående skoler, VETskoler og lokale virksomheter i planprosesser for utvikling av urbane sentrum. 

Prosjektansvarlig for partnerskapet var Hordaland fylkeskommune (nå Vestland fylkeskommune). Alle samarbeidspartnerne finner du her. 

Presentasjon av prosjektet i Brussel 

Det har tidligere blitt holdt flere partnermøter for prosjektet, blant annet et Kick-offmøte som fant sted i Bergen i 2018. Den 11.-12. februar i år møttes partnerne for siste gangTirsdag 11. februar var det siste partnermøte, hvor de siste finjusteringene på rapporten ble diskutert. Påfølgende dag var det duket for avslutningskonferanse.  

Her presenterte alle involverte i prosjektet resultater og læringsutbytte fra deres opplevelse av det internasjonale samarbeidet. Det var også representanter fra EU-institusjonene til stede på konferansen som både hørte presentasjonen av prosjektet, og som formidlet at og hvorfor EU ser denne typen sektorovergripende samarbeid som viktig.  

Direktør for Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, understreket i sin åpningshilsen på prosjektkonferansen også viktigheten av å synliggjøre aktiviteter som foregår på lokalnivå på den europeiske arenanoe denne konferansen absolutt gjorde. Representantene fra de ulike deltakende regionene, snakket også om betydningen prosjektet har hatt for sitt nærområde og lokalsamfunn. Du kan lese mer om dagene i Brussel på Earlall sin hjemmeside.
Mer om prosjektet, samarbeidspartnere, og øvrige møter finner du her