Eurostat med turiststatistikk

Eurostat presenterte nylig tall som igjen forsterker bildet av sesongbasert turisme i Europa.

Ikke overraskende viser tallene at 43 prosent av alle overnattingsdøgnene i 2009 fant sted i 3.kvartal, høysesongen i året. Det viser at EU fortsatt har en del utfordringer knyttet til å ønske om en mer ”helårlig” turismenæring.

Europakommisjonen har som målsetning at Europa skal være verdens fremste turistdestinasjon, og presenterte tidligere i år et kommunikasjonsdokument for europeisk turisme.

En av målsetningene er å motvirke sesongbasert turisme. En mer jevn turistfordeling gjennom hele året vil medføre en bedre utnyttelse av eksisterende turistanlegg og gjøre at sysselsatte i turistnæring kan arbeide større deler av året.
 

Les mer her