Europapolitikken trenger regionene

I etterkant av publiseringen av Europautredningen har det vært flere debatter omkring Norges forhold til EU og Norges påvirkningskraft innen europapolitikk. Særlig spørsmålet angående hvordan EU har innvirkning på regional- og lokalpolitikk i Norge, og omvendt, er blitt trukket frem i lyset. Både gjennom rapporten gitt ut av fornyings, – administrasjons, og kirkedepartementet og særlig gjennom Europautredningen er det klart at mye kan gjøres for at norsk forvaltning og regionalpolitikk kan effektivisere sitt arbeid. Ikke minst er det klart at norske regioner kan yte større grad av innflytelse på EU til tross for at Norge ikke kan delta direkte i forum hvor beslutninger blir fattet.

I forbindelse med Europapolitisk forum som ble holdt 9. februar, understreker representant fra Rogaland fylkeskommune og Vestlandsrådet, Geir Sør-Reime, viktigheten av regional deltakelse. Han sier at “fylkeskommunene kan gjennom medlemskap i europeiske samarbeidsorganisasjoner ha minst like stor innflytelse i EU som det regjeringen kan”.  Viktigheten av mer aktiv deltakelse fremheves særlig når rapporten, skrevet av Sejersted-utvalget, viser at Norge har overtatt omkring ¾ av all EU-retten, til sammenlikning med EU-land som implementerer all EU-lovgivning. EU-retten som tas inn i norsk lovverk påvirker flere deler av norsk samfunn. Manglende deltakelse i EUs budsjettforhandlinger, fordi Norge ikke er EU-medlem, avskjærer Norge fra et viktig ledd som angår og påvirker det norske samfunn. Dermed oppstår viktigheten av å delta og påvirke gjennom andre fora.

For å kunne føre arbeidet og denne beskjeden videre oppfordrer statssekretær i UD, Gry Larsen, “fylker og kommuner til å ta en aktiv rolle og komme med innspill til Europautredningen og den kommende stortingsmeldingen”.