Europaparlamentet har vedtatt nye regler for økt innsyn i energimarkedene

Europaparlamentet vedtok 14. september 2011, med klart flertall, nye regler som skal hindre konkurransevridning i energisektoren, og gi forbrukerne bedre beskyttelse. (Europaparlamentet).

«Energy must remain affordable for everyone as it is the key to the economy. I welcome this important regulation which guarantees transparency and prevents abuses in wholesale energy trading ensuring affordability and fairness in the market. The regulation will help to ensure more transparent pricing across the EU.» (Jerzy Buzek, president i Europaparlamentet).

Forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedene (Regulation on Energy market Integrity and Transparancy – REMIT) skal styre engros energihandel i EU, og alle handler vil bli overvåket av det nyopprettede byrået for samarbeid mellom energiregulatorer – ACER.

Mer om denne saken her.