ESPON-Logo

ESPON med grønn kartlegging

Hver måned publiserer ESPON, European Spatial Planning Observation Network, «månedens kart» for å vise utviklingstrekk på det europeiske kontinent. Denne månedens utgave viser hvor langt europeiske regioner har kommet i omstillingen til en grønn økonomi. Kartet har som hensikt å synliggjøre de forutsetninger og muligheter som er tilstede regionalt, for at regionale beslutningstakere på best mulig måte kan nå sine målsetninger. 

En grønnere økonomi er høyt på den politiske agendaen i Europa, og Europakommisjonen har en ambisjon om å innlemme grønne rammeverk inn i alle politiske områder, alt fra utjevnings- og regionpolitikken til landbruks-, infrastruktur-, og energipolitikken. Europa 2020-strategien indikerer at det å bevege seg mot en grønnere økonomi kan være en lyddemper på smellet som er klimaforandringene, i tillegg til å være verdiskapende i form av nye arbeidsplasser. ESPON har nå satt søkelyset på Europas prestasjoner og potensiale når det kommer til en grønnere økonomi.

ESPON-programmet leverer informasjon, dokumentasjon, analyser og potensielle fremtidige scenarioer som forteller noe om livet og utviklingen i europeiske regioner. De er delfinansiert av ERDF (European Regional Development Fund), og skal støtte utviklingen av politikk som underbygger målet om territoriell utjevning og harmonisert utvikling i Europa. Dette gjør de ved å vise til, gjennom informasjon, hvilke regioner som leder an på ulike felt, samt hvilke som har noe å gå på. På denne måten kan regioner selv se hvor de har sine komparative fortrinn, og hva de må fokusere på. En av måtene de genererer denne informasjonen på er gjennom månedlige kart.

I denne månedens kart, som i de tidligere utgavene blir regioners resultater presentert i en fargeskala fra 1-9. I kategorien «høyest potensial for en grønnere økonomi» kommer både Aust- og Vest-Agder sammen med Rogaland ut i det øverste sjiktet, mens de resterende norske regionene befinner seg i det nest øverste. De andre nordiske landene gjør det også godt i denne sammenhengen. Blant annet befinner hele Danmark og Sverige seg i det øverste sjiktet. ESPON nevner i sine konkluderende ord at det ikke er tilfeldig at de regionene som har kommet lengst i utviklingen av en grønn økonomi er de samme som kan vise til best økonomi og størst verdiskapning.

De samme områdene som har god tilgang til naturressurser viser seg å være de samme som har lave utslipp. I land som Tyskland, Finland, Sverige, Danmark og Nederland ser man at utviklingen av grønn teknologi er en viktig del av den totale økonomiske verdiskapningen, og i disse områdene kan man også vise til høy verdiskapning sammenlignet med energiforbruket.