EIPA seminar: kommunesamarbeid eller kommunesammenslåing?

European Institute of Public Adminstration (EIPA) arrangerer 17. oktober et seminar som skal fokusere på hvordan kommuner kan samarbeide seg imellom mest mulig effektivt. Seminaret blir avholdt i Maastricht og skal i hovedsak fokusere på to ulike strategier, hhv kommunesamarbeid eller sammenslåing av kommuner.

Her kan du lese mer om seminaret og påmelding.