Delta på seminar om regionalforskning i Amsterdam i juni

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), er et interregionalt EU-program som gjennomfører forskning på regional utvikling. Norge har vært med i programmet siden 2003, som i tillegg til EUs 28 medlemsland, også består av Island, Liechtenstein og Sveits.

16.–17. juni 2016 avholdes et seminar under tittelen «Territory matters: Keeping Europe and its regions competitive» i Amsterdam, organisert av ESPON sammen med det nederlandske formannskapet i Rådet for den europeiske union. Seminaret vil blant annet omhandle bruk av ESPONs forskingsresultater i politikkutforming for regioner og byer, europeiske regioners konkurranseevne, EUs politiske innvirkning på nasjonal arealplanlegging og interregionalt samarbeid.

Registrering her, frist 1. juni 2016.

Leseforslag: NIBR-rapporten (2013) Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge – i lys av ESPON.