Borten Moe deltok på uformelt EU-ministermøte i Polen

Norges Olje- og energiminister, Ola Borten Moe, deltok 20. september 2011 på EUs uformelle ministermøte for energiministre i Wroclaw, Polen. På møtet ble det blant annet drøftet hvordan EU kan videreutvikle sin infrastruktur for energi.

”Energy markets in Europe are an interconnected system. The European Union must find a way to reconcile EU energy policy with national priorities in this area.” Waldemar Pawlak, visestatsminister i Polen i Det Polske formannskapet til Det europeiske råd sin pressemelding.

”Norge følger EU sitt arbeid på dette området tett. Vi er en viktig energileverandør til Europa, og vi ønsker å få en enda større rolle i Europas energimiks i årene som kommer. Deltakelse på møter som dette danner grunnlaget for fortsatt god dialog med EU om disse temaene,” (Borten Moe i OEDs pressemelding av 20. september 2011).

EUs energikommissær, Günther Oettinger, gjentok under ministermøtet i Wroclaw at Europakommisjonen  i slutten av neste måned, oktober 2011, vil presentere et program for investeringer i infrastruktur for energi. Oettinger uttalte videre at mer en 9 milliarder euro vil bli øremerket infrastruktur for energi i EUs budsjett for perioden 2014 til 2020.

Europakommisjonen vil også jobbe for å forenkle prosedyrene, og forkorte behandlingstiden, i forhold til konsesjoner for infrastrukturprosjekter i energisektoren.

Du kan lese mer om det uformelle ministermøtet, hvor EUs energiministere, energiministrene i EFTA-landene og energiministrene fra andre tilknyttede energipartnere i stor-Europa var samlet for første gang i historien, i Det polske formannskapet til Det europeiske råd sin pressemelding.