Sogn og Fjordane testet ERRINs prosjektuke

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN arrangerer med jevne mellomrom en møteplass for regioner, der partnere finner hverandre for å utvikle prosjektidéer. Lars Hustveit har sammen med Trond Haavik fra Segel AS og Tage Rickard Sundell fra Bygg og Eigedom i fylkeskommunen lansert LocSus; en prosjektidé knyttet til å kombinere ulike energiformer parallelt med energiøkonomiseringen i bygg.

Les mer

European Week of Regions and Cities 2017

Forrige uke yret Brussel av regionale aktører i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017. EWRC gikk av stabelen for 15. gang og er en av Europas største og viktigste konferanser for europeiske regioner og byer. Mer informasjon om VNBs tidligere deltakelse i EWRC kan du lese om her.

Les mer

Delta på prosjektutviklingsuke for Horisont 2020

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) meldte seg inn i ERRIN våren 2017 og våre medlemmer har i år mulighet til å delta på den årlige prosjektutviklingsuken viet til prosjekter innen Horisont 2020. Arrangementet finner sted i Brussel fra 20. til 24. november. Det er ventet at 400 deltakere skal møtes og diskutere 60 prosjektideer, innenfor 8 tematiske områder. Les mer

Start European Week of Regions and Cities med vårt medlemsseminar

De norske regionkontorene i Brussel tilbyr også i år sine medlemmer en norsk start på European Week of Regions and Cities (EWRC). Medlemsseminaret er spesielt rettet mot deltakere som ikke har deltatt på denne regionkonferansen før, og som ønsker en liten innføring før de internasjonale arrangementene sparkes i gang. Det vil imidlertid være et overordnet fokus på aktuelle saker, slik at det absolutt vil være interessant for de som har deltatt tidligere år også. Les mer

Infodager om nye Horisont 2020-utlysninger

23.– 25. oktober arrangerer Europakommisjonen infodager om nye finansieringsmuligheter gjennom Horisont 2020 i Brussel. På infodagene vil prioriteringene for kommende energi-utlysninger gjennom det omfattende programmet presenteres. Les mer

EØS/EU på 1-2-3: Lynkurs for folkevalgte og ledere

Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til?
Les mer

Ny kompetanse for ei ny tid

Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland? Dette er tittelen og undertittelen på konferansen som går av stabelen 19. april i Bergen. Hordaland fylkeskommune, SIU og Vest-Norges Brusselkontor samarbeider om arrangementet. Les mer

Den europeiske ungdomsuken 2017: Få støtte til lokale ungdomsaktiviteter

Den europeiske ungdomsuken arrangeres i år 1.-7. mai, og denne gang er tema «solidaritet og engasjement blant unge i Europa». Det skal markeres med en rekke lokale arrangementer over hele Europa.

I den anledning er det mulig å søke støtte til egne lokale arrangement. Ungdomsråd, fritidsklubber offentlige instanser og andre brukere av Aktiv Ungdom-programmet kan søke om inntil 30 000 kroner fra Aktiv ungdom til å arrangere aktiviteter under uken. Aktivitetenes form bestemmer arrangøren selv, og kan for eksempel være debatter, samlinger, kurs eller stands. Forutsetningene for støtte er at årets tema dekkes, og at målgruppen er større enn kun medlemmene av organisasjonen. Det legges også vekt på promotering av arrangementet.

Mer informasjon om den europeiske ungdomsuken finnes her.
Eksempler på tidligere arrangementer fra Norge finnes her.

Delta på EUs største arrangement for fornybar energi

Årets «Sustainable Energy Week» går av stabelen i Brussel fra 19. til 25. juni, og i løpet av mai og juni måned vil lokale energidager finne sted rundt om i Europa. Årets tema er «Ren energi for alle europeere». Les mer

Grønne jobber for en grønnere framtid

EUs grønne uke «EU Green Week» finner sted fra 29. mai til 2. juni og årets tema er «Grønne jobber for en grønnere framtid». Fokus vil være på hvordan EUs miljøpolitikk skaper grønne jobber og bidrar til økonomisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig vekst i Europa. Det vil også bli lagt vekt på den økte etterspørselen etter ny, grønn (og blå) kompetanse i mange sektorer i dag. Les mer