Snart klart for pasientrettighetsdirektiv?

EU er et skritt nærmere et felles direktiv for grensekryssende pasientrettigheter etter at Europaparlamentets komité for helsesaker diskuterte saken i slutten av oktober.

Helsekomiteén vedtok med 47 mot 2 stemmer innstillingen fra rapportør Françoise Grossetête (EPP) under en debatt om utkastet til pasientrettighetsdirektiv. Direktivet er nå til såkalt 2.lesning i Europaparlamentet.

Grossetête var meget fornøyd og omtalte i etterkant at vedtaket som en ”suksess” for pasientrettigheter i Europa.

Mer informasjon finner du EU-delegasjonens nettsider