Ønsker å binde sammen EUs landbruksreform og EU2020

Representanter fra Europakommisjonen mener at den kommende reformen av EUs felles landbrukspolitikk (CAP) bør tilpasses EUs nye vekststrategi, EU2020.

Dagens CAP-system, som opptar rundt 40 prosent av EUs totale årlige budsjett, utgår i 2013. Nylig sparket EUs landbrukskommissær Dacian Cioloş liv i debatten, og sterke nasjonale interesser gjør at EUs medlemsland er svært uenig om hvilken retning en reform av CAP skal ta.

Nå tar representanter fra Europakommisjonen til orde for at en ny landsbrukspolitikk bør reformeres slik at man utnytter det ubrukte potensialet man har i rurale områder, og dermed bidrar til EUs vekststrategi, EU2020. De mener at rurale områder ikke kun består av landbruk og bønder, og at det av den grunn er viktig å legge til rette for en politikk som favner om flere av de utfordringene man finner i rurale områder.

Dacian Cioloş er på langt vei enig:

– Jeg kan ikke se for meg rurale områder uten landbruk. Samtidig kan jeg heller ikke se for meg rurale områder med kun landbruk heller, sier kommissæren.

Les mer på EurActiv.com