Nye ambassadører ved EU-delegasjonen og Norges ambassade til Belgia

Det er flere nye ansikter på Norway House i Brussel denne høsten og blant disse er Atle Leikvoll, den nye ambassadøren ved Norges EU-delegasjon.  Niels Engelschiøn er Norges nye ambassadør til Belgia, men er ikke en nykommer på Norway House. Han fortsetter også i sin stilling som nestleder ved EU-delegasjonen. Samarbeidet mellom EU-delegasjonen og ambassaden vil nå bli ytterligere styrket, sier Engelschiøn i et intervju.

EU-ambassadør Atle Leikvoll Foto: EU-delegasjonen

Leikvoll har tatt over etter Oda Helen Sletnes som Norges ambassadør til EU. Sletnes innehar nå stillingen som president i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Leikvoll kommer til Brussel med lang erfaring fra ulike lederstillinger i Utenriksdepartementet, sist som assisterende utenriksråd. I perioden 1999 til 2003 var han generalkonsul i New York. Han har også lang erfaring med EU- og Europaspørsmål. Blant annet som leder av avdelingen som i dag heter Europa og handel i Utenriksdepartementet og fra medlemskapsforhandlingene med EU tidlig på 1990-tallet.

Den nye ambassadøren uttaler at han har kommet til en veldreven utenriksstasjon, og han er veldig motivert for jobben der han skal lede 55 medarbeidere. EU-delegasjonen skiller seg fra andre utenriksstasjoner både på grunn av størrelse og i og med at nesten alle norske departementer er representert.  Utenriksstasjonen er slik en ”sentralforvaltning i miniatyr” der mye spisskompetanse er samlet. Dette en viktig årsak til at Leikvoll ønsket å ta denne jobben her i Brussel.

Niels Engelschiøn har flere år bak seg i Brussel og har vært nestleder ved EU-delegasjonen i ett år. Han tar over som ambassadør til Belgia etter Jostein Bernhardsen som avsluttet sin periode i sommer.  Engelschiøn er utdannet statsviter og har studert i Frankrike, Storbritannia og Oslo. Han tidligere jobbet med EU- og EØS saker i UD, og har vært ministerråd ved ambassaden i Stockholm og ambassadesekretær ved ambassaden i Warszawa.


Norges ambassadør til Belgia Niels Engelschiøn Foto: EU-delegasjonen

Engelschiøn uttaler at Norge og Belgia har et svært godt forhold som i stor grad preges av sammenfallende verdier og holdninger i internasjonal politikk. Belgias lange erfaring i det europeiske samarbeidet og gode kunnskaper om sentrale utenriksspørsmål som er av interesse for Norge, blir også trukket fram av Engelschiøn som viktige årsaker for å holde det gode forholdet mellom landene ved like.

Her kan du lese hele intervjuene med Atle Leikvoll og Niels Engelschiøn.

Kilde: EU-delegasjonen