eu-norge-smal 1397991t

Ny digital læringsressurs om EU

EU har utviklet seg til å bli en union som vanskelig kan overses for Norge. Det viser seg likevel at kunnskapsnivået om EU og EØS er ganske lav i den norske befolkningen, og da særlig blant de som går på skolen. Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, har grepet tak i denne problematikken ved å utforme en ny digital læringsressurs.

Det er Utenriksdepartementet som har tatt initiativ til dette, og for å styrke informasjonen om EU og EØS i den norske skolen ga de Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU, og NDLA oppdraget om å utvikle en digital læringsplattform. Rapporten «Utenfor og innenfor» fra 2012 viste det var for lite informasjon om EU og EØS i norske lærerplaner. Målet er at NDLAs EU-sider skal brukes i skolen, som et verktøy for å lære mer om EU, EUs historie og Norges forhold til EU gjennom EØS-samarbeidet. Plattformen inneholder både tekst, video og quiz i tillegg til ulike interaktive grep for å farge læringsprosessen.

Fredag den 28. november ble sidene, som heter EU og Norge, lansert. Statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Stub understrekte at regjeringen ikke kunne bestemme hva som skulle stå i norske skolebøker, men at det var et sterkt ønske om økt kunnskap i befolkningen om EU. Informasjonen skal være nøytralt fremstilt, og by opp til interaktive læringsprosesser med elevene. Læringsplattformen i sin helhet kan du se, oppleve og lære av her