Untitled.jpg

Muligheter for finansiering av reiselivsprosjekter

Europakommisjonen har nå lansert en guide til hvordan man kan søke finansiering til reiselivsprosjekter. Det er ingen program som kun finansierer prosjekter knyttet til reiseliv, men det kan være tema for prosjekter innen andre programmer. Her følger en oversikt over de mulighetene som finnes for finansiering for Norge i årene frem mot 2020. 

Norge deltar i en del av EUs programmer, og mange av disse programmene er åpne for søknader som har reiseliv som vinkling. De fem programmene som står nevnt som mulige å søke til reiselivsprosjekter innenfor er Interreg, Eures, Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Guiden fungerer som et verktøy på veien mot en søknad, i tillegg til ideer ved å vise til tidligere suksesshistorier.

Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon, og er en fusjon av mange tidligere program hvor man kan søke midler til prosjekter med ulike siktemål. Innen reiseliv er CHESS et eksempel på et reiselivsprosjekt innen Horisont 2020. CHESS (Cultural Heritage Experiences through Socio-personal interactions and Storytelling) tok sikte på å utvikle digitale verktøy som skulle gjøre opplevelsen for turister på museer eller andre kulturelle attraksjoner mer interaktiv. Metodene som ble utviklet benyttes nå på det nye museet i forbindelse med Akropolis i Athen og den kjente attraksjonen Cité de l’espace i Toulouse. Prosjektet var et resultat av forskning på personliggjøring av digital historieformidling og musikk som virkemiddel på læring og opplevelse.

Erasmus+ er EUs utdanningsprogram, og også her er det muligheter for å søke midler til prosjekter med en reiselivsvinkling. Erasmus var i forrige programperiode med på å finansiere utdanningsløp på tre universiteter, et i Danmark, et i Slovenia og et i Spania. Midlene gikk delvis til å utvikle et studieløp som fusjonerte turisme, kultur og bærekraftig reiseliv som fag. Videre gikk mye midler til at studenter som studerer ved utdanningsløp med reiseliv som tema i større grad kunne være på skreddersydde utvekslingsopphold.

Kreativt Europa er et program som skal støtte kulturelle og kreative næringer til å operere transnasjonalt. Kreativt Europa ble også brukt i reiselivssektoren, for å søke etter midler til å utvikle kreative attraksjoner, for å øke tilbudet og opplevelsen for reisende. Blant annet har programmet bidratt til midler til T-pas, et prosjekt som utviklet deler av veiene som i Romerriket gikk fra Italia til Svartehavet til mer tilgjengelige og moderne attraksjoner. Veien går via antikke byer som Aquileia i Italia, Emona (nå Ljubljana) i Slovenia og Viminacium (Kostolac) i Serbia.

I tillegg kan man også søke på støtte til reiselivsprosjekter gjennom Interreg og Eures. Så da er det eneste som gjenstår ideene og søknadene.