Mangel på sesongarbeidere i landbruket – en uforutsett problemstilling

Som følge av Covid-19 er det innført strenge karanteneregler, skjerpet grensekontroll og kutt i transportmuligheter. Dette gir trøbbel for flere europeiske land som er helt avhengige av utenlandske sesongarbeidere for å kunne høste bær, frukt og grønnsaker. EU svarer på utfordringen.

Bare landbruket i Vestland alene har et behov for om lag 2000 sesongarbeidere for å kunne høste årets avling. Per i dag er det stor arbeidsledighet på grunn av koronaviruset, og regjeringen ønsker primært å løse arbeidskraftsbehovet i landbruket ved hjelp av innenlandsk arbeidskraft. Myndighetene valgte imidlertid den 30. mars å åpne grensene for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri. Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte endringer i bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge. Personer som kommer til Norge fra utlandet skal som en hovedregel oppholde seg i karantene i to uker etter ankomst.

Her kan du lese mer om innreisemulighetene for EØS-borgere. UDI har også samlet informasjon som spørsmål og svar på sine nettsider.

Ikke bare et problem i Norge
Det er ikke bare i Norge man er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å høste frukt, bær og grønnsaker. I Belgia, hvor mange av sesongarbeiderne kommer fra øst-europeiske land, hemmes de blant annet av stengte grenser i Østerrike og Ungarn, som hindrer arbeidere i å reise til Tyskland og videre til belgisk jord. Selv om man likevel skulle klare å komme seg dit, så gjør reglene for sosial distansering arbeidsforholdene svært vanskelige.

Spania og Italia, som er blant drivkreftene i europeisk landbruk, har også problemer med å fylle tomrommet etter sesongarbeidere som sliter med å komme seg til de respektive landene. Ifølge bondelaget i Italia er om lag 25% av all matproduksjon i landet avhengig av rundt 370 000 utenlandske sesongarbeidere hvert år, hvor rumenere utgjør en brorpart med over 100 000 sesongarbeidere i Italia årlig. I Frankrike rapporteres det også om mangel på arbeidere som kan høste frukt og grønnsaker. Franske bønder vil trolig trenge rundt 200 000 sesongarbeidere for å sikre høstingen for sesongen.

Ber medlemsland se på sesongarbeidere i landbruket som en kritisk arbeidsgruppe
I en pressemelding den 30. mars presenterte Kommisjonen en veiledning for å sikre fri bevegelse av arbeidere i kritiske yrker. Medlemsland blir bedt om å utveksle informasjon om behov for sesongarbeidere, og etablere spesifikke prosedyrer for å sikre trygge veier for slike arbeidere. For å unngå en katastrofe i landbruksnæringen blir også medlemsstatene bedt om å se på sesongarbeidere i landbruket som en kritisk arbeidsgruppe, og gi dem nødvendig informasjon og beskyttelse.

Unionen ber også om at personer som er permittert eller arbeidsledig kan hjelpe til med å unngå en katastrofe i landbruksnæringen. Ved å bidra til å høste frukt, bær eller grønnsaker kan en også tjene litt ekstra i vanskelige tider.