Jugendstilsenteret med i EUs kulturprogram

Jugendstilsenteret i Ålesund har gjennom sin deltakelse i Réseau Art Nouveau Network, blitt valgt ut til å ta del i EUs Culture 2007-2013–program.

Réseau Art Nouveau Network er et særeget europeisk nettverk for byer preget av kulturfenomenet Art Nouveau. Art Nouveau favner flere ulike nyanser som Jugendstil, Modern style, Glasgow style, Secession, Nieuwe Kunst, Stile Liberty, Ecole de Nancy og Modernisme.

I høst sendte nettverket inn sin søknad, Art Nouveau & Ecology, og i februar ble det kjent at søknaden var blant ti fem-års prosjekter som ble plukket ut til å motta EU-støtte.

Jugendstilsenteret i Ålesund har vært en del av nettverket siden oppstarten i 1999, og nettverket består av blant annet byer som Brussel, Barcelona, Riga, Helsinki og Ljubljana.