2014-01-28 epc-breakfast-policy-briefing-22

”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var tilstede på European Policy Centre (EPC)s frokostmøte den 28. januar, hvor IMF direktøren Christine Lagarde lanserte IMFs bok ”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”. Den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble og den spanske finans- og konkurranseministeren Luis de Guindos var også tilstede på lanseringen for å dele noen erfaringer fra sine respektive land i kjølvannet av finanskrisen som så vidt har begynt å slippe taket i eurosonen.

 Lagarde åpnet seminaret med å sette fokus på hvordan den økonomiske situasjonen i EU er i dag. Hun trakk frem at EU, og spesielt euroområdet, endelig begynner å få positiv vekst i økonomien. Men det er ennå svært mange arbeidsledige, og frem til dette problemet er løst kan hun ikke si at eurosonen har kommet seg ut av krisen. Hun trakk frem problemet rundt den store andelen av langtidsarbeidsledige (over ett år), og at en svært stor andel av den unge befolkningen spesielt er arbeidsledige. Hun forklarte at vekst og arbeid er to sider av samme sak, du kan ikke ha det ene uten å ha det andre. For at jobber skal skapes så må man først få i gang veksten igjen, og hvis veksten øker med 1% vil arbeidsledigheten synke med 0,5%, estimerer IMF. Boken fokuserer på flere forskjellige faktorer for hvordan man skal skape jobber og hvordan man skal øke veksten i økonomien. Lagarde trakk frem flere eksempler, blant annet:

–          Det institusjonelle rammeverket til den monetære unionen må være solide og effektive.

–          Redusering av det høye gjeldsnivået, ikke bare for stater men også for den private sektoren.

–          Reform av produkt og arbeidsmarkedet.

Dette må implementeres gradvis gjennom dialog, og ved å beskytte arbeiderne fremfor å beskytte jobbene i seg selv. Med dette mener hun at om arbeidsplasser forsvinner (som følge av markedsutvikling) må det stilles ressurser til rådighet for å gi arbeiderne kvalifikasjoner til å gå inn i nye jobber.

Luis de Guindos startet sitt innlegg med å vise til situasjonen i årene etter finanskrisen i Spania. De har ikke hatt noen år med vekst etter finanskrisen, og har hatt en av de høyeste arbeidsledighetsratene i Europa. Guindos forklarte at man i den situasjonen må fjerne hindringer for vekst, og for fri- og internasjonal handel. Når det gjelder bankene i Spania viser det seg i ettertid at situasjonen så verre ut en den egentlig var, og som førte til mye usikkerhet rundt det spanske finanssystemet. De har lært at åpenhet fra bankene var svært viktig for å vise hvordan situasjonen virkelig var og at man ikke hadde noe å skjule, og dette var første steget for å bygge tillit og troverdighet. Det var også viktig med arbeidsmarkedsreformene som har blitt gjennomført, spesielt innenfor byggings- og konstruksjonssektoren.

Wolfgang Schäuble la stor vekt på psykologiske faktorer i sitt innlegg, og forklarte at man ikke skal undervurdere disse når man gjennomfører reformer og andre strukturelle endringer. Hvis man ikke har legitimitet i befolkningen når man gjennomfører reformer vil krisen bli dypere og enda mer smertefull. Han viste også til faktorer som gjør at krisen er annerledes for eurosonen i forhold til USA, og la vekt på forskjellig demografi i eurosonen, større krav til sosial sikkerhet i EU land og en generelt større pessimisme til ny teknologi enn i USA. Han refset også den store byråkratiseringen og de mange reguleringene som kommer fra EU systemet.

For å se hele lanseringen kan du trykke her.

Foto: IMFDirect